گرفتن واشر چرخشی جمع قیمت

واشر چرخشی جمع مقدمه

واشر چرخشی جمع